Aanbiedingsbrief bij 5e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 3e tranche steunmaatregelen Aruba en Curaçao

Minister Ollongren biedt de 5e suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan vanwege de 3e tranche (deeluitgifte) van steunmaatregelen aan Aruba en Curaçao in de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 5e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 3e tranche steunmaatregelen Aruba en Curaçao (PDF | 1 pagina | 80 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.