Eindrapportage Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008 - 2020

Dit rapport presenteert de inzichten die zijn opgedaan tijdens de looptijd van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008 - 2020 en beschrijft in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald.

Eindrapportage Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008 - 2020 (PDF | 38 pagina's | 2,8 MB)