Beantwoording Kamervragen over ontwerp Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie COVID-19

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het ontwerp Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie COVID-19. Dit ontwerpbesluit bevat tijdelijke bepalingen in verband met de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van gegevens van de in artikel 6d van de Wet publieke gezondheid bedoelde notificatieapplicatie en notificatieapplicaties die worden gebruikt door andere lidstaten van de Europese Unie.

Beantwoording Kamervragen over ontwerp Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie COVID-19 (PDF | 4 pagina's | 240 kB)