Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 januari 2021, kenmerk 1810289-216884-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket.

Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket (PDF | 16 pagina's | 698 kB)