Tussenadvies 2 Kaders voor de toekomst

Het 2e tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie gaat over de concept-werkopdracht aan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. De opdracht gaat over de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.