Antwoorden verslag schriftelijk overleg Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer uit het Schriftelijk Overleg over haar brief van 24 november 2020. De brief ging over de monitoring van gevolgen COVID-19 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

Antwoorden verslag schriftelijk overleg Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho (PDF | 28 pagina's | 706 kB)