Antwoorden Kamervragen over het verrekenen van schadevergoeding

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over het verrekenen van schadevergoeding op grond van artikel 6:1:13 van het Wetboek van Strafvordering.