Kamerbrief bij rapportages onderzoek veiligheid emissiearme vloeren


Staatssecrataris Van Veldhoven stuurt 2 rapportages van het onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van emissiearme vloeren in de melkveehouderij naar de Tweede Kamer. Zij gaat nader in op beide onderzoeken en geeft haar reactie op de rapportages.2

Kamerbrief bij rapportages onderzoek veiligheid emissiearme vloeren (PDF | 6 pagina's | 157 kB)

Het gaat om:

  • de rapportage 'Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen - in melkveehouderijen';
  • de rapportage van het onderzoek 'Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentratiestussenrapportage'.