Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen (PDF | 129 pagina's | 4.5 MB)