Kamerbrief expertmeeting grensarbeiders en beleid UWV n.a.v. arrest Vester

Minister Koolmees geeft in deze brief een terugkoppeling van de expertmeeting over de gevolgen van de herziening van Verordening coördinatie sociale zekerheid voor grensarbeiders en van het gewijzigde UWV-beleid naar aanleiding van het arrest Vester.

Kamerbrief expertmeeting grensarbeiders en beleid UWV n.a.v. arrest Vester (PDF | 5 pagina's | 289 kB)