Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting 2021 VWS

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen).

Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting 2021 VWS (PDF | 18 pagina's | 2,3 MB)