Kamerbrief met reactie op rapport 'Stikstof en natuurherstel. Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof'

Minister Schouten stuurt haar reactie op het rapport 'Stikstof en natuurherstel. Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof’. Dit rapport is door elf ecologen opgesteld ien gaat in op de noodzaak om stikstofdepositie terug te dringen vanuit een ecologisch perspectief.

Kamerbrief met reactie op rapport 'Stikstof en natuurherstel. Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof' (PDF | 3 pagina's | 173 kB)