Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over biomassacentrales in kastuinbouwgebieden

Minister Van 't Wout (EZK) beantwoordt vragen over biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden. De vragen zijn gesteld door het lid Van Raan (PvdD).

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over biomassacentrales in kastuinbouwgebieden (PDF | 4 pagina's | 172 kB)