Beantwoording Kamervragen over stemmen door Nederlanders in het buitenland

Minister Ollongren beantwoordt vragen over stemmen door Nederlanders in het buitenland en stuurt de tussentijdse resultaten mee van de online enquête die in de eerste helft van 2020 is uitgezet bij 30 verenigingen van Nederlanders in 16 landen.