Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

Minister De Jonge en minister Ollongren informeren de Tweede Kamer over 3 zaken over de ouderenzorg: bestuurlijke afspraken wonen en zorg (met ambities over ouderenhuisvesting), de Monitor Ouderenzorg regionale verschillen (deel 1) en de afronding pilots structurele logeerzorg met terugkoppeling onderzoeksuitkomsten.