Beantwoording Kamervragen over Jaarverslag AZ

Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op schriftelijke vragen van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BZ). De vragen gaan over het Jaarverslag over 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).