Kamerbrief voortgang algoritmen en artificiële intelligentie

Minister Ollongren (BZK), minister Dekker (Rechtsbescherming), staatssecretaris Knops (BZK) en staatssecretaris Keijzer (EZK) beschrijven de voortgang van de lopende beleidstrajecten uit de beleidsbrief 'AI, publieke waarden en mensenrechten' uit 2019. Ook delen zij de resultaten van de projectgroep normering en toezicht algoritmen en de 'Beleidsagenda Normering en Toezicht Algoritmen'.

Kamerbrief voortgang algoritmen en artificiële intelligentie (PDF | 12 pagina's | 582 kB)