Kamerbrief voor commissiedebat sportbeleid

Minister Van Ark (VWS) stuurt de Tweede Kamer brief voor het commissiedebat over sportbeleid. In deze brief komen de volgende punten aan de orde:

  • kort inzicht in de gevolgen van corona voor de deelname aan sport
  • de hoofdlijnen  in een aantal bepalende dossiers in het sportdomein de afgelopen tijd
  • de stand van zaken ten aanzien van de moties en toezeggingen die de minister eerder heeft gedaan.
  • in de bijlagen bij deze brief de recent verschenen (onderzoeks)monitors, alsmede het financieel addendum van het rapport ‘De opstelling van het speelveld’ van de NLsportraad aan.

Kamerbrief voor commissiedebat sportbeleid (PDF | 13 pagina's | 730 kB)