Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’

In het rapport  ‘Sport verenigt Nederland’ staat de voortgang beschreven van het Nationaal Sportakkoord uit 2018. In het akkoord is de ambitie uitgesproken dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben.

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ (PDF | 99 pagina's | 3,7 MB)