Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel tot wijziging Wet financiering politieke partijen vanwege evaluatie

Minister Ollongren (BZK) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp).

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel tot wijziging Wet financiering politieke partijen vanwege evaluatie (PDF | 1 pagina | 53 kB)