Kamerbrief over Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg.

Kamerbrief over Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg (PDF | 2 pagina's | 138 kB)

De ontwerp-ministeriële regeling geeft op een drietal punten een nadere invulling aan de amvb: het functioneren van het regionaal overleg acute zorgketen, de normen voor de bereikbaarheid van de acute zorg en het besluitvormingsproces bij eventuele plannen om het aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten.