Kamerbrief over Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg.

De ontwerp-ministeriƫle regeling geeft op een drietal punten een nadere invulling aan de amvb: het functioneren van het regionaal overleg acute zorgketen, de normen voor de bereikbaarheid van de acute zorg en het besluitvormingsproces bij eventuele plannen om het aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie geheel of gedeeltelijk te beƫindigen of op te schorten.