5e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW

Wetvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2021 (5e incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen), met memorie van toelichting.

5e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW ( PDF | 6 pagina's | 436 kB )