Aanbiedingsbrief 5e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de 5e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer. De begroting bevat aanvullende uitgaven door COVID-19.

Aanbiedingsbrief 5e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW ( PDF | 1 pagina | 59 kB )