Aanbiedingsbrief bij 9e incidentele suppletoire begroting VWS 2021 vanwege aanvullende uitgaven COVID-19

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de 9e incidentele suppletoire begroting 2021 inzake aanvullende uitgaven vanwege COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze incidentele suppletoire begroting zijn de uitgaven budgettair verwerkt die voortvloeien uit de recentelijk aan de Tweede Kamer toegezonden brieven van 11 mei, 18 juni en 6 juli 2021.

Aanbiedingsbrief bij 9e incidentele suppletoire begroting VWS 2021 vanwege aanvullende uitgaven COVID-19 (PDF | 1 pagina | 71 kB)