Kamerbrief onderzoek naar cao-afspraken RVU

Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer een reactie op een motie van de Kamerleden Gijs van Dijk en Smeulders. Hierin wordt de regering verzocht om een inventarisatie uit te voeren naar caoafspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s), en voor zover mogelijk de eerste signalen van het gebruik. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Kamerbrief onderzoek naar cao-afspraken RVU (PDF | 4 pagina's | 252 kB)