Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapportages pilots inzet sneltesten funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt  onderzoeksrapporten aan over pilots inzet sneltesten funderend onderwijs. Doel van de pilots was om te onderzoeken of de inzet van sneltesten een effectief instrument zou zijn om enerzijds de continuering van (fysiek) onderwijs beter de
borgen en anderzijds de virusverspreiding binnen de schoolcontext tegen te gaan en de veiligheid te vergroten.

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapportages pilots inzet sneltesten funderend onderwijs (PDF | 2 pagina's | 189 kB)