Kamerbrief situatie Afghanistan

In deze brief informeert het kabinet de Tweede Kamer over de zorgwekkende ontwikkelingen in Afghanistan. Deze brief geeft eerst een korte situatieschets en gaat vervolgens in op wat Nederland doet. Vanwege het hoge tempo waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen is deze brief gebaseerd op de informatie die tot het moment van verzending bij het kabinet bekend is.

Kamerbrief situatie Afghanistan (PDF | 3 pagina's | 155 kB)