CDM-advies ‘Löss als aparte grondsoort in het mestbeleid’

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) nagegaan of het onderscheid tussen lössgronden en zandgronden in de Meststoffenwet, m.b.t. gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften, aangepast dient te worden. Dit verzoek is voortgekomen uit de pilot "Slim Bemesten" in Zuid-Limburg.

CDM-advies ‘Löss als aparte grondsoort in het mestbeleid’ (PDF | 52 pagina's | 7,8 MB)