CDM-advies ‘Sturen op duurzame bouwplannen voor verbetering waterkwaliteit’

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies opgesteld over de effecten van de door het ministerie gestelde kaders voor duurzame bouwplannen op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, bodemkwaliteit en de emissie van broeikasgassen.

(CDM-advies ‘Sturen op duurzame bouwplannen voor verbetering waterkwaliteit’ (PDF | 73 pagina's | 3,0 MB)