Antwoorden op Kamervragen over problemen met ouderverklaringen en DUO

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over problemen met ouderverklaringen en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bij aanvragen voor het stichten van een nieuwe school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Hij kreeg deze vragen van de Tweede Kamerleden Paul en Van der Woude (beiden VVD).