Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer - mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat - een nota van wijziging bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (PDF | 1 pagina | 50 kB)