Voorstel van Wet 11e Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Voorstel van wet voor wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021. Dit in verband met tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten (culturele activiteiten zonder zitplaats). Het gaat om aanvullende uitgaven vanwege COVID-19.

Voorstel van Wet 11e Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (PDF | 5 pagina's | 156 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.