Aanbiedingsbrief bij 11e Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de 11e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de Tweede Kamer. De ISB gaat over tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten (culturele activiteiten zonder zitplaats).  Het gaat om aanvullende uitgaven vanwege COVID-19.

Aanbiedingsbrief bij 11e Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW (PDF | 1 pagina | 66 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.