Memorie van Toelichting 5e incidentele suppletoire begroting bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

De memorie geeft een toelichting op de 5e incidentele suppletoire begroting (ISB) 2021 voor Justitie en Veiligheid (JenV). De ISB gaat over aanvullende uitgaven vanwege COVID-19 van het ministerie van JenV.

Memorie van Toelichting 5e incidentele suppletoire begroting bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (PDF | 2 pagina's | 141 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.