Memorie van antwoord Wijziging van de begrotingsstaat van OCW voor het jaar 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het voorbereidend onderzoek voor 2 wetsvoorstellen.

Memorie van antwoord Wijziging van de  begrotingsstaat van OCW voor het jaar 2021 (PDF | 2 pagina's | 97 kB)

Het gaat om:

het wetsvoorstel voor de 4e incidentele suppletoire begroting voor extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19;
het wetsvoorstel voor de 7e incidentele suppletoire begroting voor extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19.