Kamerbrief bij toezending Servicedocument mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer de meest recente versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19  middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij bespreekt zij het 'Actieplan stages en leerbanen mbo' waar het servicedocument op ingaat.

Kamerbrief bij toezending Servicedocument mbo (PDF | 2 pagina's | 220 kB)