Kamerbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het  ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening. Het ontwerpbesluit gaat onder meer over de jaarlijkse indexering van de tarieven. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.