Beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs


Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageren op vragen en opmerkingen uit het verslag van het schriftelijk overlegĀ  over de onderzoekskaders 2021 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij kregen het verslag van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).