Beantwoording Kamervragen over gevolgen PFAS-concentraties Westerschelde voor Hedwigepolder

Minister Visser (IenW), staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) en staatssecretaeis Blokhuis (VWS) beantwoorden vragen over gevolgen van de gemeten PFAS-concentraties in de Westerschelde voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer had deze vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg van 7 oktober 2021.

Beantwoording Kamervragen over gevolgen PFAS-concentraties Westerschelde voor Hedwigepolder (PDF | 18 pagina's | 465 kB)