Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders

Minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) sturen de Tweede Kamer een afschrift van de brief die is verstuurd aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders na de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van 18 november 2021.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders (PDF | 1 pagina | 79 kB)