Kamerbrief over publicatie documenten Covid-19 Wob-verzoeken

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij informatien openbaar zal maken in reactie op 2 Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur). De  Wob-verzoeken gingen over de Covid-19 aanpak binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.