Aanbieding zevende Voortgangsrapportage Natuur

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de zevende Voortgangsrapportage Natuur, over de stand van zaken van de afspraken in het Natuurpact en overige onderdelen van het natuurbeleid. De rapportage heeft als peildatum 1 januari 2021. Een gelijke brief is tevens aan de Eerste Kamer verzonden.

Aanbieding zevende Voortgangsrapportage Natuur (PDF | 4 pagina's | 253 kB)