Natuur in Nederland: Stand van zaken eind 2020 en ontwikkelingen in 2021

De zevende Voortgangsrapportage Natuur, over de stand van zaken van de afspraken in het Natuurpact en overige onderdelen van het natuurbeleid. De rapportage heeft als peildatum 1 januari 2021. 

natuur-in-nederland (PDF | 58 pagina's | 10,1 MB)