Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius(EZK) informeert de Tweede Kamer over het starten van ruimtelijke procedures voor het aan land brengen van windenergie door middel van stroomkabels vanuit de in het aanvullend ontwerp Programma Noordzee aangewezen windenergiegebieden.

Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030 (PDF | 19 pagina's | 2,6 MB)