Kamerbrief Eerste Kamer eindrapportage brede evaluatie organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Eerste Kamer over de eindrapportage van de brede evaluatie van de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand. Het gaat hier om wet- en regelgeving alsmede beleidsmatige kaders die de organisatie van rijksorganisaties met een zekere zelfstandig positie reguleren.

Kamerbrief Eerste Kamer eindrapportage brede evaluatie organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

Bijlagen