Nota naar aanleiding verslag bij wetsvoorstel tot wijziging Wet Huis voor klokkenluiders

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen over het verslag van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937. Leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld.

Nota naar aanleiding verslag bij wetsvoorstel tot wijziging Wet Huis voor klokkenluiders (PDF | 28 pagina's | 2,1 MB)