Nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging Wet Huis voor klokkenluiders

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937.

Nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging Wet Huis voor klokkenluiders (PDF | 10 pagina's | 609 kB)