Kamerbrief bij rapport voorbereiding pilots Innovatiewet Strafvordering

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Pilots Innovatiewet Strafvordering: Beleidstheorie, indicatoren & nulmeting'. Het rapport is een voorbereiding op enkele pilots voor de Innovatiewet Strafvordering. Zij informeren de Kamer daarbij over de uiteindelijke evaluatie van de pilots.

Kamerbrief bij rapport voorbereiding pilots Innovatiewet Strafvordering (PDF | 1 pagina | 156 kB)