Pilots Innovatiewet Strafvordering: Beleidstheorie, indicatoren & nulmeting

Het rapport bevat een overzicht van 5 pilots in verband met het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Sv). Het gaat om pilots bij organisaties zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak.

Pilots Innovatiewet Strafvordering: Beleidstheorie, indicatoren & nulmeting (PDF | 127 pagina's | 773 kB)