Beantwoording vragen over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers op 20 en 21 januari 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggeling (Natuur en Stikstof) beantwoorden vragen over de informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers op 20 en 21 januari 2022. Zij doen dit mede namens de minister voor Klimaat en Energie. De fracties van D66, Partij voor de Dieren, BBB, Groen Links en CDA hadden hierover vragen gesteld.

Beantwoording vragen over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers op 20 en 21 januari 2022 (PDF | 13 pagina's | 640 kB)